Product was successfully added to your shopping cart.


دریافت گواهینامه iso 10002-10004


در نگرش جدید مدیریتی، نگهداری مشتریان وفادار با ارزش تر از بدست آوردن مشتریان جدید است. استاندارد ISO 10002 روشی را برای ثبت شکایات مشتریان ارائه می دهد. علاوه بر این، به پیگیری و ارزیابی و تجزیه و تحلیل شکایات مشتریان نیز می پردازد. هدف اصلی ISO 10002 دریافت شکایت های مشتریان و همچنین کسب اطلاع از مشکلات عملکرد سازمان و تلاش در جهت بهبود عملکرد سازمان می باشد.iso 10002-10004 مشتری مداری

ISO 10004 استانداردی بین المللی است که برای دستیابی به رضایت مشتریان از خدمات و تولیدات سازمان ها و شرکت ها تدوین و طراحی گردیده است. به کارگیری این استاندارد از طریق طبقه بندی نیازهای مشتریان، باعث حرکت شرکت به سمت مشتری مداری و رضایت مشتریان می گردد. دریافت گواهینامه ISO 10004 برای شرکت ها، سازمان ها و اصناف به مشتریان این پیام را منتقل می کند که نظر و رضایت مندی آن ها حائز اهمیت است. این استاندارد در کنار ISO 10002 به صورت تخصصی بر روی مشتری مداری متمرکز می شود.iso 10002-10004 مشتری مداری
iso 10002-10004 مشتری مداری