Product was successfully added to your shopping cart.

اعتماد سازی

فروشگاه بانه مارکت با توجه به مواردی که در ادامه به انها اشاره شده و مستندات ان موجود است به راحتی می توان به ان اعتماد کرد و خرید خود را ثبت نمایید.


 • بانه مارکت دارای پروانه کسب فروشگاه اینترنتی از سال 1396 بوده است

 • پروانه کسب
 • مدیران بانه مارکت به عنوان استارتاپ برتر استان تقدیر شدند.

 • استارتاپ برتر
 • مدیران بانه مارکت به عنوان کار افرین برتر شهرستان بانه معرفی و تقدیر شدند.

 • کار افرین برتر
 • بانه مارکت در سایت ساماندهی رسانه های دیجیتال ثبت شده است.

 • ساماندهی رسانه های دیجیتال
 • بانه مارکت دارای نماد اعتماد یک ستاره از وزارت صنعت و معدن و تجارت می باشد .

 • نماد اعتماد
 • بانه مارکت از سال 1395 با بانکهای ملت و پارسیان طرف قرارداد است

 • طرف قرارداد بانک
 • بانه مارکت دارای گواهی امن ssl جهت امنیت انتقال دیتای مشتریان است

 • گواهی امن ssl
با توجه به اینکه همه شماره تماس هایی که روی سایت بانه مارکت هستند همگی روند هستند به راحتی می توانید به بانه مارکت اعتماد کنید .
08731112222 - 08734240899