Product was successfully added to your shopping cart.

معارفه و مصاحبه وزیر ارتباطات

معارفه و مصاحبه مدیرعامل فروشگاه به حضور وزیر ارتباطات دوره قبل اقای جهرمی و استاندار استان کردستان و مدیران همراه اول و ایرانسل در استان کردستان سنندج در سال 1398 انجام شد .